Tractaments lesions vasculars i pigmentades

tratamientos-vascular-venas-vasos-sanguineos

Les aranyes vasculars o telangiectasias són dilatacions de vasos capil·lars de l’arbre venós més perifèric i que es localitza immediatament sota la pell. No tenen importància clínica però tenen un alt component estètic.

Per al seu tractament s’injecta una substància esclerosant que produeix una inflamació controlada de les parets internes de les venes, provocant una fibrosi i  cicatriu donant lloc a l’eliminació de la variu.

És un tractament ambulatori i es realitza una sessió mensual. Posteriorment a cada sessió és convenient utilitzar mitjanes de compressió durant els primers tres dies.

Es realitza preferentment en èpoques  hivernals.

× ¿Cómo puedo ayudarte?