Tractament obesitat sobrepès

• Estudi antropomètric i nutricional
• Dietes Personalitzades
• Informació nutricional i tolerància alimentària.
• Dietes Proteïnades.

Comments are closed.