Mastopèxia

La mastopèxia és una intervenció destinada a les pacients que ja sigui per l’edat, embarassos, lactància, canvis bruscos de pes presenten una caiguda de la glàndula mamària (ptosis mamària). Durant la consulta seu cirurgià valorés si és necessari complementar la mastopèxia amb un augment mamari causa de la falta de volum.

Amb aquesta intervenció es procedeix a l’elevació de tot el teixit mamari aconseguint tornar a la mama seva forma estètica original.

La intervenció es realitza en quiròfan amb anestèsia general i la intervenció té una durada aproximada de 90 minuts. A les 24 hores es procedeix a donar l’alta després de canviar l’embenat per un sostenidor ortopèdic que li facilitarà el mateix servei.

Els punts es retiraran durant els 7-10 dies posteriors a la intervenció i la seva reincorporació a la vida normal serà a les dues setmanes aproximadament.

El seguiment de la pacient es manté durant l’any següent a la intervenció, sent aconsellable realitzar una revisió anual o bianual.

× ¿Cómo puedo ayudarte?