Mamoplastia de reducció de pits

Les causes perquè una dona sol·licita una reducció mamària no solament vénen donades per una qüestió estètica sinó que pot venir acompanyada per dolors d’esquena i de coll, irritacions en el plec mamari, limitacions en practicar algun tipus d’esport i fins i tot problemes psicològics.

La intervenció es realitza en quiròfan sota anestèsia general. Quant a tècniques a realitzar existeixen moltes, tant a nivell d’incisions com de tècnica quirúrgica. Les incisions poden ser verticals o en T invertida en funció de la quantitat de teixit mamari a ressecar. El seu cirurgià li expliqués l’indicat en cada cas. La durada de la intervenció és aproximadament de 90 minuts i el post operatori de 24 hores.

Una vegada retirat l’embenatge col·locarem un sostenidor específic i li serà donada l’alta. És important que durant el post operatori domiciliari no s’efectuïn esforços amb les extremitats superiors.

Els punts es retiraran durant els 7-10 dies posteriors a la intervenció i la seva reincorporació a la vida normal serà a les dues setmanes aproximadament.

El seguiment de la pacient es manté durant l’any següent a la intervenció, sent aconsellable realitzar una revisió anual o bianual.

× ¿Cómo puedo ayudarte?