Augment de mames – cirurgia de pit

L’augment de mames és l’operació realitzada amb més freqüència en la cirurgia plàstica. Consisteix en la col·locació d’uns implants de volum i perfil a determinar a través d’una incisió a la regió mamària. Les incisions poden estar localitzades en el solc mamari, a l’arèola o en l’aixella. I la situació de la pròtesi pot ser subglandular, subpectoral, subfascial o en pla dual. El cirurgià li aconsellarà el millor.

La intervenció es realitza amb anestèsia general en la majoria de les ocasions i té una durada aproximada d’una hora. Després de l’operació se li col·locarà un embenat que serà retirat a les 24 hores, sent substituït per un sostenidor ortopèdic proporcionat pel servei, moment en què es donarà l’alta a la pacient.

Durant la primera setmana s’efectuaran revisions a la consulta per assegurar la bona evolució de la intervenció així com els passos a seguir. Els punts són retirats aproximadament als 7 dies.

Encara que a la setmana de l’operació la pacient ja podrà fer una vida pràcticament normal, és important que faci repòs durant els primers dies.
El seguiment de la pacient es manté durant l’any següent a la intervenció, sent aconsellable realitzar una revisió anual o bianual.

× ¿Cómo puedo ayudarte?